آدرس
گرگان، شهرک صنعتی آق قلا، صنعت یک، کارگر دو
تلفن
01734533920-23
فکس
01734533920
تلفن همراه
ایمیل
Artamaltco@yahoo.com